پرتونیک
دستگاههاي پرتو نيک با استفاده از روش پرتو دهي مستقيم بطور موثر سطوح را ضد عفوني مي کنند . اين دستگاهها در دو مدل با لامپهاي مولد پرتو فرابنفش کم فشار و با فشار متوسط در دسترس هستند . نوع اخير با آزاد سازي مقدار کمي گاز ازن ضدعفوني قسمتهايي از سطوح که در معرض تابش پرتو فرابنفش نيستند را تضمين مي کند .
 

دستگاه پرتو نیک در دو مدل UVOX و UV-55w برای کاربرد در مکانهایی که دارای بار آلودگی به ویژه انواع میکروارگانیسم ها می باشند طراحی گردیده است.
تابش پرتو فرابنفش این لامپها عمدتا در محدوده UV-C و Vacume-UV می باشد که در طول موج UV-C بسیاری از میکروارگانیسم ها به آن حساس بوده و سطوحی که در معرض پرتو این دستگاه قرار گیرند عاری از انواع باکتری ها، قارچها و ویروسها می شود.
همچنین تابش در محدوده ای از طیف فرابنفش سبب تشکیل ازن از اکسیژن موجود در هوا می شود و بر قدرت میکروب کشی این دستگاه ها می افزاید که علاوه بر سطوح، مکانهایی که در معرض تابش پرتو فرابنفش نبوده و یا مقداری کمی اشعه به ان میرسد نیاز ضد عفونی می گردند.

ویژگی های دستگاه:
قدرت موثر در ضد عفونی محیط و سطوح همزمان
قابلیت پوشش دهی سطح وسیعی از مکان مورد نظر
حذف کامل و آنی ساختار میکروارگانیسم ها
عدم نیاز با استفاده از مواد شیمیایی
عم تخریب محیط زیست

مکانهای مورد استفاده:
بخشهای مختلف بیمارستان مانند جراحی، زنان و زایمان
ایزوله، دیالیز، فوریتهای پزشکی و ...
کلینیک های چشم پزشکی، دندانپزشکی و ترمیمی
صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
آسایشگاهها و سرای سالمندان
آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
محل نگهداری حیوانات
انبار مواد غذایی
سردخانه ها

پرتو فرا بنفش و گاز ازن

نور فرا بنفش جزیی از طیف الکترو مغناطیس است که بین اشعه ایکس و نور مرئی واقع شده است. باند فرابنفش با طول موجی بین اشعه ایکس و نور مرئی واقع شده است. باند فرابنفش با طول موجی بین 100 تا 400 نانومتر به UV-, UV-C,UV-b, UV-A و Vacume-UV تقسیم می شود.

باند UV-A به عنوان جاذب حشرات و در ترکیب با UV-B در لامپهای مخصوص برنزه کردن و معالجه کودکان مبتلا به زردی بکار میرود. باند UV-C بین 280-200 نانومتر به منظور باکتری کشی و باند Vacume-UV بین 200-100 نانو متر برای تولید گاز ازن از اکسیژن موجود در هوا بکار می رود.
ازن O3 (اکسیژن فعال یا اکسیژن سه ظرفیتی) یکی از اجزای طبیعی هوایی است که ما هر روز تنفس می کنیم. ازن یکی از قویترین مواد اکسید کننده طبیعی در سطح مولکولی می باشد که تا کنون دانش بشری موفق به شناسایی آن شده است.
هنگامی که مولکولهای اکسیژن O2 با کسب انرژی از پرتو فرا بنفش خورشید (همانند آنچه در لایه های بالای جو اتفاق می افتد) یا رعد و برق و قوس الکتریکی به دو اتم تفکیک می شوند.
اتمهای آزاد تفکیک شده با ترکیب به صورت گروههای ناپایدار سه اتمی باعث تولید ازن می شوند.

کاربرد همزمان دستگاه هوانیک و پرتونیک در یک مکان به طور جامع سبب ضد عفونی و حفظ شرایط عادی از میکروارگانیسم می شود