جلبکها
گروهی ازگیاهان هستند که درشرایط مختلف زیست محیطی ( اکوسیستمی ) رشد می کنند، گیاهانی فتوسنتتیک هستند و دارای کلروفیل، سیستم تولید مثلی ساده ای داشته و بافت گیاهی آنها به ریشه، ساقه و برگ تقسیم بندی نشده است. ساختمان آنها دربرخی گونه ها ساده تک سلولی و دربرخی دیگر ساختمان پیچیده ای دارند. جلبکها درتمام نقاط دنیا وجود داشته و باعث ایجاد مشکلات فراوان درواحدهای تصفیه آب، آب شرب، چشمه ها، استخرهای شنا، برجهای خنک کننده و ... می شوند.

جلبکها گیاهان میکروسکوپی تک سلولی هستند که درحضورنورآفتاب رشد می کنند. آنها برروی گیاهان، درهوا، آب و خاک وجود دارند. اسپور میکروسکوپی آنها دائماً توسط باد، جریانهای هوایی و باران جابجا شده و وارد استخرها و آب می شوند. به سرعت درآبهای راکد، درحضورآفتاب و درجه حرارت بالای 4 درجه سانتی گراد رشد می کنند و بصورت مواد لزج قابل مشاهده بوده و بوی بدی ایجاد می کنند. جلبکها باعث ایجاد تداخل درسیستم های فیلتراسیون و به مقدارزیادی مصرف کلر را افزایش می دهند . فسفات و نیترات آب رشد آنها را تقویت می کند.

جلبکها به سه صورت رشد می کنند: پلانکتونیک ، ر شته ای و ماکروفیتیک.
جلبکهای پلانکتونیک تک سلولی و میکروسکوپیک بوده و درسطح آب شناور می مانند. وقتی جلبکها تجمع می یابند و به یکدیگر متصل می شند. باعث تغیررنگ آب به سبز می شوند و گاهآً باعث تغییر رنگ آب به سایر رنگها نظیر زرد، خاکستری، قهوه ای یا قرمز می شوند.
جلبکهای رشته ای بصورت رشته های سبزرنگی ایجاد می شوند که بصورت شناور درسطح آب می مانند و توسط باد درسطح آب جابجا می شوند و معمولاً به صخره ها، درختان ، سایر گیاهان آبزی می چسبند.
جلبکهای ماکروفیتیک شبیه گیاهان واقعی بوده و دارای برگ وساقه بوده و به کف دریاچه ها می چسبند یکنوع معمول ازاین جلبکها بنام Chara یا Musk grass ( به دلیل بوی Musky)می باشند.

جلبکهای رشته ای و پلانکتونیک با سرعت خارق العاده ای رشد می کنند و مرگ ناگهانی آنها باعث تخلیه و کم شدن میزان اکسیژن دراستخر می شود. که این گونه های گیاهی درنبود جلبکها رشد خوبی داشته و اکسیژن مورد نیاز را تأمین می کنند. رشد زیاد جلبکها زندگی سایر گونه های گیاهی مفید درآب را محدود می کند و چنانچه گفته شد ازنفوذ نورخورشید به داخل استخر جلوگیری می کند. همچنین باعث ایجاد بو و طعم در آبهای آشامیدنی می شوند و حتی گاهاً مرگ ماهی ها در اثر تجمع بیش ازحد جلبکهای پلانکتونیک به وقوع می پیوندد.
جلبکهای رشته ای و جلبک های ماکروفیتیک ازنفوذ نورخورشید به داخل استخر جلوگیری کرده وتولید اکسیژن و مواد غذایی مغذی ضروری مورد نیاز برای رشد خوب ماهی ها دراستخر را محدود می کنند.

مضرات جلبلک ها
افزایش
BOD5 ، TSS پساب سیستم های تصفیه فاضلاب
ایجاد طعم و مزه نامطبوع در چشمه ها ، مخازن و تاسیسات تصفیه آب و کاهش قابل ملاحضه اکسیژن
افزایش میزان
Chlorophyill a در آب  مصرفی برای آبیاری
رقابت با ماهی ها در مصرف اکسیژن محلول در آب استخر های پرورش ماهی و کاهش وزن ماهی ها
کاهش کارائی برجهای خنک کنننده ، سیستم های تبادل دمایی و کلاریفایرها

روشهای کنترل جلبک
1- جداکردن فیزیکی جلبکهای رشته ای با تورهای سیمی، که این روش موقتی بوده و گاهاً رشد جلبکها بسیارسریعتربوده و این روش مؤثر نخواهد بود.
2- روش های شیمیایی: مانند استفاده از کلر یا ترکیبات کلره که بعلت داشتن خاصیت اکسیدکنندگی برای تجهیزات بایستی با دقت زیادی کارکرد و همچنین به دلیل خواص سرطان زاتر از نظر مصرف آب ضدعفونی شده با کلر مشکلاتی را برای انسان و موجودات زنده آبزی ایجاد می کند.
3- روش بیولوژیکی: که تاکنون نتایج ضد و نقیضی دراین زمینه بدست آمده و قابل استناد نمی باشد.
4- روش اولتراسونیک: این روش ازبین بردن جلبکها مطابق با اصول و موازین زیست محیطی بوده و بدون استفاده از هرگونه مواد شیمیایی دوره ای قادر به ازبین بردن جلبکهاست، لذا ازنظراقتصادی بسیارمقرون به صرفه است. استفاده از امواج اولتراسونیک
بصورت تجاری و بدین منظور جدید بوده و این امواج هیچگونه خطری برای انسان، حیوانات و ماهی ها ندارد.

مزایای سیستم ضد جلبلک اولتراسونیک LG Sonic
بدون عوارض زیست محیطی و بی ضرر برای انسان و باکتری های مفید هوازی و بی هوازی
قابلیت از بین بردن انواع جلبک ها (جلبک های پلانکتونیک، سبز - آبی،رشته ای و جلبک های سمی
کاهش 50-60 درصدی مصرف کلر و ترکیبات کلره در استخر های شنا و تاسیسات آب و فاضلاب
کاهش BOD5،TSS پساب سیستم های تصفیه فاضلاب
جلوگیری از ایجاد و شکل گیری بیوفیلم و کنترل Legionella دربرجهای خنک کننده
کاهش میزان Chlorophyill a در آب مصرفی برای آبیاری
ازبین بردن قارچ های انگلی ریشه گیاهان (pythium ، fusarium) در آب

تاثیرات مستقیم امواج اولتراسونیک برروی باکتری هایی نظیر Legionella دربرج های خنک کننده

سلول گونه های باکتری Legionella نازک و ظریف وتا حدودی پلی مورفیک می باشد، گرم منفی و باسیلی بوده و اندازه اش بین 2 الی 20
m می باشد. دارای pili ، Fimberiae ( که برای چسبیدن به دیگر ارگانیسم ها و سطوح از آن استفاده می کند) و بسیاری از گونه های آن بوسیله Flagellum تک قطبی خود حرکت می کنند.
تاثیرمستقیم امواج اولتراسونیکی برروی باکتری Legionella درمحیط آبی
Fimberiae: گونه های باکتری Legionella با استفاده از Fimberiae برای تغذیه ، مهاجرت و جابجایی و با فرار به سطوح می چسبند. امواج اولتراسونیک به سرعت و با شدت این عمل چسبیدن توسط Fimberiae را مختل می کند.
Sex pili: یک نوع Fimberiae اختصاصی می باشد که با استفاده ازآن اکثر باکتری های گرم منفی پلاسمید ( ماده ژنتیکی) خود را به دیگران منتقل می کنند. این فرایند Conjugation نام دارد. پلاسمید می تواند با رمزگذاری پروتئین ها قدرت زنده ماندن باکتری درمحیط های خاص را افزایش دهد.
برای مثال پلاسمید می تواند باکتری را قادر سازد تا ازسایر منابع غذایی برای تغذیه خود استفاده کند.
این پلاسمید می تواند باکتری را دربرابر مواد شیمیایی مقاوم سازد و مقاومت به آنتی بیوتیک ها را درباکتری ایجادکند. باکتری Legionella برای Conjugation به یکدیگر بایستی توسط Fimberiae و Sex pili به یکدیگر بچسبند. سیستم اولتراسونیک به سرعت و با شدت زیاد این نوع چسبیدن را مختل و تخریب می سازد.
Flagellum: باکتری Legionella با استفاده از Flagellum تک قطبی خود حرکت می کند.بدین ترتیب باکتری می تواند به سمت یک ترکیب جدید حرکت و یا ازآن دور شود. باکتری با این روش به محیطهای مناسب برای رشد مهاجرت می کند. سیستم اولتراسونیک با ایجاد اختلال درحرکت Flagellum این مهاجرت را مختل می کند.

Bacterial Replication ( تکثیر و نسخه برداری باکتریایی)
امواج اولتراسونیک می تواند تکثیر باکتری Legionella را مختل سازد. باکتری با استفاده از فرایند غیرجنسی تقسیم دوتایی تکثیر می یابد. دراین پروسه یک سلول مادر تقسیم به دو سلول دخترمی شود. غشاء پلاسمایی سلولها تقسیم و به سمت داخل رشد کرده وتشکیل دیواره های سلولی جدید می دهد. سیستم اولتراسونیک می تواند فرایند تقسیم دوتایی را مختل کند به طوریکه سلول تقسیم شده را ازمحلی که بسیار ظریف و نازک است ، سریعاً تخریب می کند.

Cell wall of legionella bacteria
دیواره سلولی باکتری های گرم منفی نسبتاً نازک و ظریف تراز باکتریهای گرم مثبت می باشد. این دیواره سلولی به سادگی توسط امواج اولتراسونیک پاره می شود. عموماً این مسأله ثابت شده که امواج اولتراسونیک با فرکانس صحیح وخاص قادر به تخریب دیواره سلولی انواع مختلف میکروارگانیسم ها می باشد.

تاثیر غیرمستقیم امواج اولتراسونیک برروی باکتری Legionella دربرجهای خنک کننده
باکتری Legionella یک باکتری هوازی می باشد و این بدان معناست که این باکتری برای برخی فرایندهای سلولی خود نظیر تخمیر و تنفس سلولی به اکسیژن نیاز دارد.
جلبکهایی که Photoautotrophic هستند ( قادربه استفاده ازنور برای سنتز غذا ازترکیبات معدنی و غیرآلی هستند) می توانند اکسیژن تولید کنند.
این اکسیژن تولید شده بعداً توسط باکتری Legionella برای رشد مصرف می شود . با ازبین رفتن جلبکها سطح اکسیژن کاهش یافته و باعث می شود فرایند رشد باکتری کند شود.
عمر جلبکها کوتاه بوده و زمانی که می میرند ترکیبات آنها بعنوان یک منبع غذایی برای باکتری Legionella می باشد. لذا با ازبین بردن جلبکها یا جلوگیری از رشد آنها می توان بصورت غیرمستقیم از رشد باکتری Legionella ممانعت بعمل آورد.


نتیجه گیری

کلنی های باکتری Legionella به سطوح مختلف دربرجهای خنک کننده چسبیده وتولید موادی می کنند که بعنوان یک ماتریکس برای ایجاد و شکل گیری بیوفیلم توسط سایر میکروارگانیسم ها عمل می کنند.
سیستم امواج اولتراسونیک شرایطی را در آب برجهای خنک کننده ایجاد می کند که برای چسبیدن Legionella به سطوح وتشکیل بیوفیلم مناسب و مساعد نیست.

عملکرد سیستم ضد جلبک اولتراسونیک در ایران